PLENÁRNÍ SEKCE

Garanti:
prof. RNDr. Radek ZBOŘIL, Ph.D.
Ing. Jiřina SHRBENÁ

SEKCE A - PŘÍPRAVA A VLASTNOSTI NANOSTRUKTUR

Syntetické postupy a studium vlastností všech typů nanomateriálů (0D-3D) – např. kvantové tečky, nanoprášky, funkcionalizované nanočástice, nanokompozity, uhlíkové nanostruktury, grafen, nanovlákna, tenké filmy, nanovrstvy, koloidní systémy

Garanti:
Ing. Jiřina SHRBENÁ
prof. Ing. Miroslav ČERNÍK, CSc.
prof. Ing. Eduard HULICIUS, CSc.
RNDr. Ing. Martin KALBÁČ, Ph.D.
Mgr. Petr KLAPETEK, Ph.D.
prof. Ing. Miloslav PEKAŘ, CSc.
Ing. Oldřich SCHNEEWEISS, DrSc.
RNDr. Michael SOLAR, CSc.

SEKCE B - PRŮMYSLOVÉ A ENVIRONMENTÁLNÍ APLIKACE NANOMATERIÁLŮ

Aplikace v katalýze, fotokatalýze; povlaky a nátěry, nanofiltrace, nanoelektronika, nanofotonika, senzory, atd.
aplikace ve stavebnictví, energetice, chemickém, textilním a spotřebním průmyslu; čištění vod a ekologické aplikace

Garanti:
Ing. Jiřina SHRBENÁ
prof. Ing. Miroslav ČERNÍK, CSc.
doc. Ing. Anton FOJTÍK, CSc.
Ing. Dušan NOHAVICA, CSc.
prof. Ing. Miloslav PEKAŘ, CSc.

SEKCE C - BIONANOTECHNOLOGIE, NANOMATERIÁLY PRO MEDICÍNU

Antibakteriální materiály a prostředky, biosenzory, biokatalyzátory, biochemické aplikace, biogenní nanomateriály.
Cílená doprava léčiv, tkáňové inženýrství, diagnostika, molekulární analýza, protinádorová terapie, nanoimplantáty, značení a separace buněk, aj.

Garanti:
prof. RNDr. Radek ZBOŘIL, Ph.D.
Ing. Jiřina SHRBENÁ
doc. Ing. Anton FOJTÍK, CSc.

SEKCE D - OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, TOXICITA NANOMATERIÁLŮ

Vliv nanomateriálů na životní prostředí a zdraví lidí, bezpečnostní rizika spojená s výrobou, aplikací a transportem nanomateriálů
řízení rizik, monitoring, toxicita a ekotoxicita nanomateriálů, bezpečný a zodpovědný výzkum, přístup EU a ČR

Garanti:
Ing. Jiřina SHRBENÁ
Ing. Dušan NOHAVICA, CSc.
RNDr. Milada VOMASTKOVÁ, CSc.

SEKCE E - STANDARDIZACE, METROLOGIE A CHARAKTERIZACE NANOMATERIÁLŮ

Definice, měřicí a zkušební metody, tvorba norem, nové metody a přístupy k charakterizaci nanomateriálů

Garanti:
Ing. Jiřina SHRBENÁ
Mgr. Petr KLAPETEK, Ph.D.
Ing. Dušan NOHAVICA, CSc.
RNDr. Michael SOLAR, CSc.

POSTEROVÁ SEKCE

Přijímají se postery zaměřené na nanotechnologie a nanomateriály bez omezení

Garanti:
prof. RNDr. Radek ZBOŘIL, Ph.D.
Ing. Jiřina SHRBENÁ