SBORNÍK THOMSON REUTERS 2011

Sborník konference Nanocon 2011 byl schválen pro indexování v CPCI Web of Science/Web of Knowledge Thomson Reuters.

Obsah je k dispozici zde.