DŮLEŽITÁ DATA A TERMÍNY

INSTRUKCE PRO AUTORY
Uzávěrka pro vložení abstraktů příspěvku 1) 15.08.2012 registrace posterů  
Uzávěrka pro vložení plných textů příspěvků 1) 15.09.2012    
Termín uzavření přihlášky, platba, rezervace ubytování 3) 30.09.2012    
Uzávěrka pro vložení prezentací 1).2) 20.10.2012    
Zahájení konference 23.10.2012 10:00 h  
Social evening 23.10.2012 20:00 h restaurace Moravská chalupa
Posterová sekce 24.10.2012 16:00 h  
Večeře 24.10.2012 20:00 h  
1) Prosíme autory, aby abstrakty, plné texty příspěvků a prezentace nahrávali prostřednictvím registračního systému.
2) V případě nutnosti lze prezentaci nahrát u obsluhy dataprojektoru půl hodiny před začátkem jednání daného sympózia.
3) Prosíme dokončete všechny kroky registrace včetně platebních údajů co nejdříve, nejpozději v termínu do 30.9.2012.

VLOŽNÉ

Platby kartou/
bankovním převodem
 
Autoři přednášek a posterů 5.990,-Kč  
Ostatní účastníci a spoluautoři 6.990,-Kč  
Doktorand, student denního studia s příspěvek či posterem 3.500,-Kč  
Doktorand, student denního studia bez příspěvku a spoluatoři 3.900,-Kč  
Zveřejnění článku bez účasti autora na konferenci 2.900,-Kč  

Cena zahrnuje DPH, organizační náklady, tištěný sborník abstraktů a CD s plnými texty přednášek a posterů, společné stravování
Při odhlášení z konference se vložné nevrací. Autorovi bude zaslán sborník.
Doklady k přijatým platbám budou zasílány elektronicky ve formátu PDF jako příloha k emailu, který bude uveden při registraci. Daňové doklady - faktury budou účastníkovi zaslány po ukončení konference na fakturační adresu uvedenou v konferenčním systému.

TANGER, spol. s r.o.
Keltičkova 62,
Česká Republika
710 00 Ostrava
IČO: 13643495
DIČ: CZ13643495
Banka
Československá obchodní banka a.s., Ostrava,
č.ú - CZK: 9595143/0300
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ48 0300 0000 0000 0959 5143
 
č.ú - EUR: 245367919/0300
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ74 0300 0000 0002 4536 7919
VS: číslo pokynu k platbě
Do poznámky prosím uveďte, za koho platíte (např. své jméno)