Dovolujeme si poděkovat účastníkům za návštěvu konference NANOCON 2012
a gratulujeme vítězům posterové sekce a ceny Dr. Tasilo Prnky.

Vítězové:
1. místo - Chauhan Ashok - University of Bath, Bath, UK
2. místo - Babchenko Oleg - FZÚ AV ČR, v.v.i., Praha, ČR
3. místo - Danihelka Pavel - VŠB - TU Ostrava, Ostrava, ČR

Čestná uznání:
Grym Jan - ÚFE AV ČR, v.v.i., Praha, ČR
Veverka Miroslav - FZÚ AV ČR, v.v.i., Praha, ČR
Datta K. K. R. - Palackého univerzita v Olomouci, Olomouc, ČR
Štolcová Lucie - ČVUT v Praze, Praha, ČR
Vázquez Rosa M - University Rovira i Virgili, Tarragona, Španělsko
Janoušek Michal - ČVUT v Praze, Praha, ČR

Vítěz ceny Dr. Tasilo Prnky:
PARAKHONSKIY Bogdan - University of Trento, Mattarello-Trento, Italie

Hlavní sponzoři

Sponzoři a vystavovatelé

Zvaní přednášející

Mediální partneři

Organizátor

Partneři